Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số quy định của Hoa Kỳ đối với rau quả nhập khẩu
29 | 09 | 2008
Quả và nước quả đóng hộp: Quả và nước quả đóng hộp nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về phân biệt sản phẩm, chất lượng, và độ đầy. Các tiêu chuẩn này được hướng dẫn chi tiết ở mục 21 CFR 145 và 146.
FDA có qui định cụ thể về tiêu chuẩn độ đầy đối với quả đóng hộp. Tiêu chuẩn độ đầy đối với đào, lê, mơ, và chêri yêu cầu phải đóng với số lượng tối đa có thể nhưng không được quá chặt để sau khi đóng hộp và xử lý bằng nhiệt hoa quả trong hộp vẫn giữ nguyên được hình thù và không bị nát hoặc vỡ. Tiêu chuẩn độ đầy đối với hỗn hợp các loại quả, bởi, và mận qui định cụ thể trọng lượng không nước tối thiểu đối với hoa quả trong hộp được thể hiện bằng tỷ lệ phần chứa nước của hộp. Ví dụ, yêu cầu trọng lượng không nước đối với hỗn hợp các loại quả là 65%; bưởi và mận nguyên quả là 50%; mận bổ đôi là 55%... Đối với các loại quả không có qui định cụ thể về tiêu chuẩn độ đầy thì yêu cầu chung là hộp phải đầy. Nếu hộp được đóng vơi một cách cố ý để gian lận thì có thể bị từ chối nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Rau đóng hộp: FDA có những qui định cụ thể về tiêu chuẩn phân biệt sản phẩm, chất lượng, và độ đầy đối với nhiều loại rau đóng hộp. FDA thiết lập những qui cách tối thiểu đối với các loại rau đóng hộp về độ mềm, mầu sắc v.v. Hàng không đạt những tiêu chuẩn này vẫn có thể được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ nhưng với điều kiện vẫn tốt cho sức khỏe và trên hộp phải có ghi chú đậm “Chất lượng không đạt tiêu chuẩn” và tiếp theo đó là dòng chữ “Thực phẩm tốt – Không phải là chất lượng cao”, hoặc có ghi chú giải thích rõ hàng không đạt tiêu chuẩn ở điểm nào ví dụ như “quá vụn” chẳng hạn.

Rau đóng hộp phải đáp ứng tiêu chuẩn về độ đầy do FDA qui định. Ví dụ, đối với cà chua và ngô đóng hộp cả cái và nớc phải chiếm không dưới 90% tổng dung tích của hộp, hoặc trọng lượng không nước tối thiểu của cái cà chua là 50% dung lượng chứa nước của hộp. Đối với những loại rau không có tiêu chuẩn cụ thể về độ đầy thì nguyên tắc chung là phải đóng đầy hộp.

Các sản phẩm cà chua: Các tiêu chuẩn để phân biệt các sản phẩm cà chua (cà chua hộp, nước cà chua, sáp cà chua, bột cà chua) được FDA hướng dẫn chi tiết ở mục 21 CFR 155. Không được phép cho thêm mầu nhân tạo hoặc các chất bảo quản vào các sản phẩm cà chua. Nước cà chua (tomato juice) không được phép cô đặc. Bột cà chua (tomato puree) không được chứa ít hơn 8%, và sáp cà chua (tomato paste) không được chứa ít hơn 24% cái cà chua không muối. Các sản phẩm cà chua có chứa bẩn, ruồi, và sâu bị coi là sản phẩm kém chất lượng và sẽ không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ. FDA thường dùng phương pháp thử đếm nấm mốc Howard để xác định xem các sản phẩm cà chua có được chế biến theo đúng qui trình hay không. Các lô hàng có chứa tơ nấm mốc vượt quá mức cho phép không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các hộp thực phẩm bị phồng cũng không được phép nhập khẩu.
Nguồn: Thông tin thương mại Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường