Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp VN quá tụt hậu về công nghệ
06 | 10 | 2008
Khảo sát của Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM cho thấy trình độ công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất trong nước tụt hậu hai thế hệ so với thế giới.

Theo đó, hơn 70% máy móc thiết bị được sản xuất từ những năm 1970, 75% đã hết thời gian khấu hao, 50% mới tân trang. Nhìn chung, có đến 52% máy móc thiết bị được đánh giá là lạc hậu và rất lạc hậu.

 Về trình độ công nghệ, không có doanh nghiệp nào đạt trình độ công nghệ tốt; có 35% và 44% DN có trình độ công nghệ trung bình, lạc hậu và rất lạc hậu; trình độ công nghệ khá chỉ ở mức 21%.Nguồn: Người lao động
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ