Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhiều nông dân “treo ao” cá tra
14 | 10 | 2008
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện vẫn còn 335 ha cá tra đã thu hoạch nhưng chưa thả giống.
 

Nguyên nhân do giá thức ăn thủy sản liên tục tăng, bình quân từ 7.000 đồng/kg lên 9.600 đồng/kg. Một số nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản trước đây cho người nuôi nợ gối đầu 1-2 tháng cuối vụ nhưng do giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn nên những thỏa thuận này khó thực hiện...

UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị tăng cường quản lý sản xuất cá tra, khuyến cáo người nuôi thực hiện hợp đồng bao tiêu trước khi thả giống, điều tiết thời vụ sản xuất cho phù hợp với nhu cầu thị trường.Nguồn: Tuổi Trẻ
Báo cáo phân tích thị trường