Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sớm công bố quy hoạch vùng nuôi cá tra
08 | 10 | 2008
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh và công bố quy hoạch vùng nuôi cá tra ở khu vực ĐBSCL.
Theo đó, giao Cục Nuôi trồng thủy sản (Bộ NN&PTNT) hoàn thành quy hoạch vùng nuôi cá tra, ba sa. Các địa phương trong khu vực thống kê chính xác diện tích đang nuôi, số lồng bè nuôi và số hộ nuôi cũng như số lượng cá đang nuôi từ nay đến cuối năm 2008, dự báo cho các tháng đầu năm 2009 làm cơ sở cho kế hoạch chỉ đạo và định hướng phát triển sát thực tế. Trên các cơ sở này sẽ rà soát và điều chỉnh quy hoạch khu nuôi cá tra phù hợp với đặc thù, kế hoạch phát triển của từng địa phương.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi cá tra cần phải ký kết hợp đồng tiêu thụ cá tra nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người nuôi và doanh nghiệp.
Nguồn: Kinh tế nông thôn
Báo cáo phân tích thị trường