Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc: Tình hình tiền tệ ổn định, dự trữ ngoại tệ đạt 1.905,6 tỷ USD
20 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), từ đầu năm đến nay, PBOC đã sử dụng các biện pháp tổng hợp, điều hành linh hoạt, duy trì sự ổn định, tạo điều kiện tốt cho môi trường tiền tệ Trung Quốc. Nhìn chung, cho tới nay, tình hình tài chính của Trung Quốc phát triển ổn định về tất cả các chỉ tiêu.
Các khoản tiền gửi nội, ngoại tệ tăng khá cao.

Cuối tháng 9 năm 2008, số lượng tiền gửi ngoại tệ đạt là 46.680 tỷ NDT. Số lượng tiền gửi bằng đồng nội tệ là 45.490 tỷ NDT, tăng 18,79% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 0,49% so với cuối tháng trước. Từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2008 lượng tiền gửi đồng NDT tăng 1.810 tỷ NDT so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi của hộ dân cư tăng cao nhất.
Số lượng tiền gửi tài khoản ngoại tệ các khoản cuối tháng 9/2008 là 174,2 tỷ USD, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tiền gửi ngoại tệ các khoản từ tháng 1 – 9/2008 tăng 15,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu tín dụng nội, ngoại tệ tăng trưởng ổn định.

Cuối tháng 9/2008, số lượng tiền vay nội ngoại tệ các khoản là 31.480 tỷ NDT, tăng 14,73% cùng kỳ năm ngoái. Trong đó số tiền vay NDT các khoản là 29.650 tỷ, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với cuối tháng trước chỉ cao 0,19%. Từ tháng 1-9/2008, lượng tiền vay NDT các khoản tăng lên 3.480 tỷ, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 120,1 tỷ. Trong đó tiền vay của hộ cư dân tăng 621 c, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 435,9 tỷ, bao gồm tiền vay ngắn hạn tăng 273,5 tỷ; tiền vay trung dài hạn tăng lên 347,5 tỷ; tiền vay của các công ty phi tài chính và các khu vực khác tăng 2.860 tỷ NDT; tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 556 tỷ, trong đó vay ngắn hạn tăng 1.040 tỷ NDT; vay trung dài hạn tăng 1.630 tỷ NDT.

Tính đến cuối tháng 9/2008 lượng vay ngoại tệ là 269,2 tỷ USD, tăng 30,86% so với cùng kỳ năm ngoái, từ tháng 1-9/2008 lượng vay ngoại tệ các khoản tăng 49,2 tỷ USD, tăng 12,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường giao dịch liên ngân hàng sôi động, lãi suất ổn định.

Đến tháng 9/2008, tính luỹ kế các giao dịch thành công bằng đồng NDT trên thị trường liên ngân hàng là 9.490 tỷ NDT, bình quân mỗi ngày giao dịch thành công là 451,9 tỷ NDT, tỷ lệ giao dịch thành công bình quân mỗi ngày tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng hơn so với năm ngoái 65,6 tỷ NDT mỗi ngày. Tỷ lệ lãi suất bình quân của thị trường liên ngân hàng ổn định.
Tỷ lệ dự trữ cuối tháng 9/2008 vượt mức là 2,07%, cao hơn so với cuối tháng trước là 0,14%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 0,77%.

Cuối tháng 9 năm 2008, lượng cung ứng tiền tệ đạt tới 45.290 tỷ NDT, tăng 15,29% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn cuối tháng 8/2008 là 0,71%.

Dự trữ ngoại tệ tăng.

Tính đến cuối tháng 9/2008, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 1.905,6 tỷ USD, tăng 32,92% so với cùng kỳ năm ngoái. Chín tháng đầu năm 2008, lượng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng thêm 377,3 tỷ USD, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 10 tỷ USD. Riêng tháng 9/2008, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 21,4 tỷ USD. Đến cuối tháng 9 tỷ giá 1 USD = 6,8183 NDT.


Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ