Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Pakistan hoãn nhập khẩu đường thô
07 | 11 | 2008
Pakistan đã hoãn việc quyết định nhập khẩu đường thô cho tới tháng 12.
Sản lượng đường của Pakistan tài khoá 2008/09 dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 3,5 triệu đến 3,6 triệu tấn, so với 4,7 triệu tấn năm trước.
Các nhà máy đường Pakistan đã đề nghị cho nhập khẩu 400.000 tấn đường thô, vì dự kiến năm tới sẽ thiếu đường. Họ muốn được nhập khẩu sớm, ngay đầu tháng 11, khi vụ ép mía mới bắt đầu.
Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp đã quyết định hoãn lại để xem xét lượng đường cung - cầu trong vụ tới.
Hồi tháng 7, Pakistan đã xoá bỏ thuế nhập khẩu đường tinh luyện trước tháng ăn kiêng của người Hồi giáo, Ramadan, để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung, mặc dù khi đó các nhà máy đường phản đối vì cho rằng không cần nhập khẩu đường trong luyện bởi họ đã có đủ lượng dự trữ để đáp ứng nhu cầu.
Pakistan đánh thuế nhập khẩu đường thô 26%.
Tính đến 15/10, Pakistan còn 1,2 triệu tấn đường tinh luyện dự trữ, đủ dùng cho tới tháng 12.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường