Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Pakistan dự tính nhập khẩu 1 triệu tấn đường thô và tinh luyện
12 | 11 | 2009
Pakistan sẽ nhập khẩu 500 nghìn tấn đường thô và 500 nghìn tấn đường tinh luyện trong niên vụ 2009/2010 để bù đắp chênh lệch cung/ cầu về đường của nước này.
Niên vụ mía đường 2009/2010 pakistan dự kiến sẽ chỉ đạt sản lượng 3 triệu tấn đường tinh trong khi tổng cầu về đường của nước này vào khoảng 4,2 triệu tấn. Chính phủ Pakistan dự định nhập khẩu thêm 500 nghìn tấn đường thô và 500 nghìn tấn đường tinh và cũng cho biết kế hoạch duy trì một lượng dự trữ chiến lược vào khoảng 500 nghìn tấn để bù đắp lượng thiếu hụt hơn 1 triệu tấn này.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường