Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường niên vụ 2009-2010 của Trung Quốc có thể sụt giảm
09 | 11 | 2009
Sản lượng đường niên vụ 2009-10 của Trung Quốc, nước sản xuất đường lớn thứ 3 và nước tiêu thụ đường lớn thứ 2 thế giới, có khả năng sụt giảm do sự thu hẹp diện tích canh tác và thời thiết thất thường.
Tại hầu hết các khu vực trồng mía ở Trung Quốc (trừ khu vực tự trị người Choang – Quảng Tây), diện tích trồng mía giảm đáng kể. Ước tính tổng diện tích trồng mía sẽ giảm 8%, tổng diện tích trồng củ cải đường sẽ giảm 50%. Sự thu hẹp diện tích này cùng với hạn hán trên cả nước có thể khiến tổng sản lượng đường của Trung Quốc giảm đi 12 triệu tấn, trong đó sản lượng đường tại tỉnh sản xuất đường thứ 2 Trung Quốc – Vân Nam giảm từ 60.000 tấn đến 1 triệu tấn, sản lượng đường tại tỉnh sản xuất đường thứ 3 Trung Quốc – Quảng Đông giảm từ 185.000 tấn đến 2.05 triệu tấn, sản lượng đường ở Quảng Tây dự kiến không thay đổi. Trung Quốc dự kiến bắt đầu ép vào cuối tháng này.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, mặc dù có sự giảm sút về sản lượng đường niên vụ 2009/10, nhưng nguồn dự trữ Quốc gia và hàng nhập khẩu cam kết từ Cuba hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường