Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cần Thơ: Sản xuất 90% lúa chất lượng cao, đặc sản
03 | 12 | 2008
Cần Thơ: Sản xuất 90% lúa chất lượng cao, đặc sản Theo khuyến cáo Sở NN- PTNT Cần Thơ, trong vụ ĐX 2008-2009 TP Cần Thơ sẽ bố trí cơ cấu sản xuất giống lúa sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản chiếm tới 90% tập trung tại 3 huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, giữ vững sản lượng lúa trên mức 1 triệu tấn/năm.

Hiện nay thành phố mở rộng diện tích, nâng chất sản xuất giống 3 cấp, xây dựng, điều chỉnh mùa vụ cho từng địa phương, tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất nông sản chất lượng, hiệu quả cao với mô hình đa canh bền vững. Được biết, kết quả SXNN năm 2008 nông dân TP Cần Thơ trúng mùa, sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn.Nguồn: Báo nông nghiệp Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường