Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Định giá đất đai chuyển sang ngành tài nguyên
03 | 12 | 2008
Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính chuyển sang ngành tài nguyên và môi trường. Ngày 1-12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường.
Theo đó, sẽ điều chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường: nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất; các hồ sơ, tài liệu từ ngày 1-1-2006 đến hết ngày 30-11-2008 bằng văn bản và dữ liệu số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.
(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ