Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
“Kinh tế 2009: Nhìn từ doanh nghiệp”
11 | 12 | 2008
Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu sẽ cùng độc giả VnEconomy nhìn nhận về bức tranh kinh tế năm 2009, trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 12/12.

Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới không còn ở mức độ dự báo, đề phòng, mà đã và đang thể hiện cụ thể trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Trong nước, hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành hàng đã có dấu hiệu sụt giảm, đình trệ; các nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, đặc biệt là nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, đã chậm lại…

Năm 2009 cũng là thời điểm những cam kết quan trọng trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu lực; bên cạnh việc giảm dần những rào cản thuế quan là bước mở cửa hội nhập sâu hơn ở các lĩnh vực như thị trường bán lẻ, ngân hàng - tài chính… Đi cùng với quá trình này là những cơ hội và thử thách mới.
 
Phải lường trước những khó khăn, đánh giá những cơ hội để hoạch định chiến lược kinh doanh, ứng xử và nắm bắt; đây là những nội dung chính của cuộc giao lưu trực tuyến trên VnEconomy, dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 12/12/2008, với chủ đề “Kinh tế 2009: Nhìn từ doanh nghiệp”.

Diễn giả của buổi giao lưu là lãnh đạo các tổng công ty, tập đoàn kinh tế đang hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm như xuất khẩu, phân phối, dịch vụ, bất động sản, ngân hàng - tài chính…Nguồn: VnEconomy
Báo cáo phân tích thị trường