Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh: Hỗ trợ nông hộ thiếu đất sản xuất ổn định cuộc sống
27 | 12 | 2008
Trà Vinh hiện có khoảng 14.750 hộ nông dân không đất hoặc thiếu đất sản xuất, chiếm hơn 11% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, có 6.488 hộ là đồng bào dân tộc Khơ me, 1.033 hộ thuộc diện chính sách. Riêng số hộ cầm cố đất đai hiện có hơn 4.500 hộ, chiếm 3,5% số hộ làm nông nghiệp của tỉnh.

Nhằm ổn định đời sống các hộ không đất, thiếu đất sản xuất, ngoài việc hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, riêng năm 2008 tỉnh Trà Vinh còn đầu tư 435 tỷ đồng giúp cho trên 62.500 lượt hộ vay để trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 60.000 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho hơn 25.000 lượt lao động. Tổ chức các lớp đào tạo, truyền nghề sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp (TTCN) xuất khẩu từ nguyên liệu cây cói, lục bình, dây chuối, cọng lá dừa… cho hơn 1.500 lao động khác... Tỉnh hỗ trợ trên 1 tỷ đồng giúp 3.300 hộ Khmer nghèo chuộc lại 122 ha đất đã cầm cố;…

Nhờ vậy, tuy còn khó khăn nhưng đa phần các hộ nông dân không đất, thiếu đất sản xuất đã tự vươn lên ổn định cuộc sống; nhiều hộ trở nên khá giả bằng ngành nghề mới.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường