Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà Mau: 70 tỷ đồng hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo
04 | 09 | 2008
Từ nay đến năm 2010, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn với tổng nguồn vốn gần 70 tỷ đồng.
Đối tượng hỗ trợ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, không đất ở, đất sản xuất, đời sống khó khăn; lao động là con em đồng bào dân tộc gặp khó khăn về vốn để học nghề, chuyển đổi ngành nghề, đi xuất khẩu lao động, đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển những ngành nghề truyền thống địa phương, nhưng chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Cà Mau hiện có 4.698 hộ dân tộc thiểu số nghèo, với 2.586 hộ không đất ở, 3.605 hộ không đất sản xuất. Theo đó, số hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và tạo việc làm là 3.766 hộ.

Thực hiện kế hoạch này, tỉnh phấn đấu trong 2 năm tới, 100% hộ dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn có đất ở; từ 80% số hộ nghèo trở lên có đất sản xuất, có công ăn việc làm, thu nhập ổn định và trên 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, giải quyết việc làm.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường