Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ lương thực cho dân vùng cao Hà Giang
23 | 07 | 2008
Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ lương thực cho 4 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang để thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ lương thực cho các hộ dân của tỉnh này trong 2 năm 2008 và 2009, với tổng cộng là 1.128 tấn.

Mức hỗ trợ gạo sẽ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

Nếu là hộ nghèo đang thiếu đói thì được trợ cấp 10 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

 Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ