Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
08 | 01 | 2009
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số: 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về tổ chức kiểm tra và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia.

Theo Nghị định, trước khi đưa sản phẩm hàng hóa ra thị trường hoặc nhập hàng hóa từ nước ngoài về, người sản xuất, người nhập khẩu phải có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường và phải tự xác định, thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm.

Trường hợp sản phẩm nhóm 2 có đặc tính mới tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn mà đặc tính này chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì sản phẩm loại này chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cho phép.

Đối với hàng nhập khẩu không đủ tiêu chuẩn cho phép thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người nhập khẩu tái xuất hàng hóa, tái chế hoặc tiêu hủy hàng. Nếu tái chế thì hàng hóa phải tuân thủ các quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu.

Còn đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, ghi nhãn hàng hóa, việc thể hiện dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và kiểm tra các tài liệu đi kèm hàng hóa.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải độc lập, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá của mình. Hàng hóa thuộc Danh mục phải kiểm định trong quá trình sử dụng sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới được phép vào lưu thông.

Chính phủ giao cho Bộ Y tế quản lý về y dược cổ truyền, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm...; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng về giống cây trồng, vật nuôi, nông lâm thủy sản...; Bộ Giao thông Vận tải quản lý chất lượng về các loại phương tiện giao thông, thiết bị chuyên ngành giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông...

Nghị định cũng quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia, đây là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm.

Xét thưởng dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các loại hình, quy mô, không hạn chế số lượng các tổ chức, doanh nghiệp tham dự...Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử
Báo cáo phân tích thị trường