Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
421,6 tỷ đồng để nâng cao chất lượng chè giai đoạn 2006 – 2010
15 | 06 | 2007
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã phê duyệt kế hoạch phát triển cơ giới hóa và nâng cao chất lượng chè giai đoạn 2006 – 2010. Theo đó, đến năm 2010, tổng diện tích chè đạt 120.000 ha, với tổng sản lượng chè sạch 200.000 tấn, trong đó chè đen xuất khẩu là 100.000 tấn, giá trị 130 triệu USD, chè xanh xuất khẩu 60.000 tấn, giá trị 120 triệu USD.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã phê duyệt kế hoạch phát triển cơ giới hóa và nâng cao chất lượng chè giai đoạn 2006 – 2010.

Theo đó, đến năm 2010, tổng diện tích chè đạt 120.000 ha, với tổng sản lượng chè sạch 200.000 tấn, trong đó chè đen xuất khẩu là 100.000 tấn, giá trị 130 triệu USD, chè xanh xuất khẩu 60.000 tấn, giá trị 120 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư cho đề án này là 421,6 tỷ đồng trong đó có hơn 16 tỷ vốn ngân sách còn lại là vốn tự có và vốn tín dụng của các doanh nghiệp chè.

Hiệp hội chè Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển chung đến năm 2010-2015 sẽ trồng mới và thay thế diện tích chè cũ đạt mức độ ổn định khoảng 150.000ha, năng suất bình quân đạt 8-9 tấn búp/ha, giá trị thu nhập bình quân đạt 35-40 triệu đồng/ha, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động trên cả nước.

Thời báo Kinh tế VN (26/07/2006)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ