Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hơn 2,4 tỷ đồng phát triển đàn bò sữa Ba Vì
29 | 06 | 2009
Ngày 26-6, tại xã Tản Lĩnh, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì tổ chức giải ngân 2,455 tỷ đồng từ vốn Quỹ Khuyến nông thành phố cho 33 hộ chăn nuôi bò sữa của ba xã Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Ðây là mô hình liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người sản xuất trong việc hỗ trợ vốn để cung ứng vật tư đầu vào, chỉ đạo kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Trong đợt giải ngân này, hộ vay vốn nhiều nhất là 95 triệu đồng, hộ vay ít nhất 40 triệu đồng, thời hạn vay hai năm, không lãi suất (phí quản lý 0,5%/tháng). Các hộ vay vốn có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi để bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty cổ phần Sữa Ba Vì cam kết đứng ra bảo lãnh về tính khả thi của phương án vay vốn thông qua hỗ trợ vốn, kỹ thuật, vật tư và chịu trách nhiệm thu mua hết sữa của nông hộ theo giá thị trường.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ