Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Nhiều biện pháp hiệu quả hỗ trợ phát triển chăn nuôi
27 | 08 | 2009
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đang chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư chuyển ra các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, thành phố quyết định hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào, bao gồm đường giao thông cấp 5 đồng bằng, đường điện, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý môi trường chung cho cả khu chăn nuôi theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thành phố cũng hỗ trợ 70% kinh phí cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng cáo các sản phẩm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng để tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ở trong nước và 50% kinh phí thuê gian hàng ở nước ngoài để giới thiệu sản phẩm. Các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư được hỗ trợ đầu tư phát triển phải nằm trong quy hoạch phát triển nông nhiệp ổn định của các địa phương và phù hợp với quy hoạch chung của thành phố; diện tích tối thiểu 10ha/khu và có khoảng cách đến trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung, trung tâm văn hóa, trung tâm công nghiệp tối thiểu là 500m.

Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước với trên 236.000 con trâu, bò; trên 1,67 triệu con lợn và gần 16 triệu gia cầm. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, nằm trong khu dân cư vẫn chiếm xấp xỉ 70%; số chuồng trại chăn nuôi được đánh giá là hợp vệ sinh chiếm 51%. Do thói quen và ảnh hưởng của nền sản xuất nhỏ nên người chăn nuôi vẫn để chuồng trại phân tán, ở trong khu dân cư, không có hầm khí sinh học để góp phần làm sạch môi trường và tạo nguồn phân bón sạch cho đồng ruộng. Đây chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và phát sinh ịch bệnh, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường