Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm của Mỹ từ Indonesia giảm
11 | 11 | 2009
Nhập khẩu tôm của Mỹ từ Indonesia giảm 36% trong tháng 7 và 41% trong tháng 8 so với cùng thời điểm năm ngoái. Tính đến hết tháng 8/2009, nhập khẩu từ Indonesia đạt 111 triệu pound, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường