Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ KHĐT dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về trợ giúp phát triển cho DNNVV
18 | 11 | 2009
Theo đó, nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV tập trung vào các ngành công nghiệp phụ trợ nhằm đạt mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giải pháp hỗ trợ cụ thể đã được đưa ra, bao gồm: vốn, đào tạo nghề, thị trường, mặt bằng sản xuất... trong đó đáng lưu ý nhất là chính sách xây dựng Quỹ Phát triển DNNVV. Nguồn vốn của quỹ được lấy từ ngân sách nhà nước, từ đóng góp của các tổ chức trong nước, các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức nước ngoài, và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lan Anh (Tổng hợp theo DĐDN)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ