Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sự kiện sắp diễn ra!
22 | 11 | 2009

1/12/2009: Diễn đàn Doanh nghiệp VN (VBF)

Hoạt động này diễn ra trước thềm hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ ngày 3,4/12/2009. Diễn đàn tiếp tục là một kênh đối thoại có uy tín và thường xuyên giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia vào Nhóm Công tác thích hợp thông qua các kênh khác nhau như Hiệp hội/ Nhóm Doanh nghiệp, Phòng Thương mại, Thành viên Nhóm Công tác hay Ban Thư ký VBF. Một công ty có thể tham gia vào nhiều Nhóm Công tác khác nhau.

3-4/12/2009: Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) lần thứ 16

Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) lần thứ 16 sẽ họp tại Hà Nội để bàn về cách thức phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tại hội nghị, các nhà tài trợ sẽ tập trung thảo luận về việc duy trì ổn định, bền vững kinh tế vĩ mô, định vị lại nền kinh tế cho tăng trưởng thời kỳ hậu khủng hoảng, cải thiện hành chính công, chống tham nhũng...AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường