Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Pháp hỗ trợ Việt Nam khoản tín dụng trị giá hơn 30 triệu Euro
22 | 11 | 2009
Đây là khoản tín dụng được Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho dự án “Hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân” của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương...

Ngày 12/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp - Ngài Jean-Michel Severino cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ngài Hervé Bolot đã ký kết thỏa ước mở tín dụng trị giá 30 triệu Euro và thỏa ước tài trợ trị giá 500.000 Euro.

Đây là khoản tín dụng được Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ cho dự án “Hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân” của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương.

Lễ ký được tổ chức với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp, François Fillon.

Khoản tín dụng 30 triệu Euro của AFD theo thỏa ước mở tín dụng sẽ được sử dụng để cho vay trung và dài hạn, thông qua hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, đối với hộ nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại khu vực nông thôn đầu tư sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Khoản viện trợ 500.000 Euro của AFD theo thỏa ước tài trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương và các Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở tăng cường năng lực về quản lý tài chính, quản trị điều hành và giám sát đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo việc triển khai vốn tín dụng an toàn, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Với việc ký kết thỏa ước này, tổng số vốn ODA cam kết của AFD dành cho Việt Nam từ năm 1994 đến nay đã đạt gần 900 triệu Euro./.

(ASEM/VOV)Báo cáo phân tích thị trường