Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội nghị hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam thành lập Quỹ bảo hiểm XK cao su
05 | 08 | 2007
Hội nghị đã diễn ra ngày hôm qua (14/12) với sự tham dự của gần 100 hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thương mại, KHKT, đào tạo và dịch vụ, thuộc các thành phần kinh tế quốc doanh, cổ phần, tư nhân, liên doanh và đầu tư của nước ngoài.
Về kế hoạch hoạt động năm 2007, VRA sẽ tập trung triển khai Chương trình XTTM, hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh công tác thông tin, phát triển hội viên mới; giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới; đẩy mạnh thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa; xem xét đề xuất công nhận các danh hiệu nhà XK có uy tín… nhằm thiết thực hỗ trợ cho hội viên trong bối cảnh sức ép cạnh tranh đang tăng cao khi Việt Nam gia nhập WTO.

Cũng trong Hội nghị này, Quỹ bảo hiểm XK cao su đã chính thức được thành lập nhằm góp phần khắc phục và hạn chế rủi ro trong XK cao su, hỗ trợ các hoạt động XTTM, hỗ trợ tài chính lẫn nhau giữa các hội viên trong VRA. Một Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã ra mắt ngay trong Hội nghị gồm 7 thành viên do ông Lê Quang Thung - Chủ tịch VRA, Tổng GĐ Tổng Cty Cao su Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm XK.Nông nghiệp Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường