Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
WB tài trợ 330.000 USD kiểm soát ô nhiễm nước
29 | 06 | 2007
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục bảo vệ môi trường đã triển khai dự án "Tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, trị giá 330.000 USD.

Dự án, được thực hiện trong 2 năm (2006-2008), sẽ giúp nâng cao năng lực kiểm soát tình trạng ô nhiễm nước tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và hiệu quả triển khai các quy định pháp luật về xử lý vi phạm môi trường.

Dự án gồm các hợp phần như tăng cường năng lực cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cho cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ công tác bảo vệ môi trường.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường