Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phấn đấu hoàn thành việc trồng mới 370.000 ha rừng
27 | 05 | 2010
Để hoàn thành kế hoạch trồng mới 370.000 ha rừng trong năm nay, vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần kiểm điểm đánh giá, đồng thời đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, hiện kết quả trồng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ mới chỉ đạt 84% so với kế hoạch đề ra (nếu tính cả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 73/2006/QH11 ngày 29-11-2006 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006-2010, thì đến nay việc trồng rừng đặc dụng và phòng hộ mới chỉ đạt 74% kế hoạch).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo các địa phương rà soát lại các điều kiện về đất đai, lao động và các nguồn lực để nhận thêm chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng mới và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phấn đấu giao và thực hiện được 7.000 ha trồng rừng còn giao thiếu so với kế hoạch.

Bộ NN&PTNT cần hướng dẫn các địa phương khẩn trương quy hoạch và khôi phục lại diện tích rừng phòng hộ ven biển. Với chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh, cần tiến hành rà soát và giao thêm cho các địa phương để thực hiện hết 160.000 ha rừng thuộc kế hoạch chưa được phân bổ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số bộ xem xét, cân đối đủ vốn cho các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, đặc biệt là những địa phương phải bổ sung kế hoạch trồng mới rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và khoanh nuôi tái sinh rừng.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường