Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Saigon Co.op bao tiêu nông sản từ Lâm Đồng
28 | 05 | 2010
Ngày 27-5, Saigon Co.op ký kết với Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng việc tiêu thụ nông sản ở địa phương này
Theo đó, Saigon Co.op đầu tư 15 tỉ đồng và tạo điều kiện đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng vào tiêu thụ tại hệ thống Co.opMart và cửa hàng Co.op Food. Saigon Co.op cùng Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng tổ chức hướng dẫn nông dân  sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng VietGap, ứng vốn sản xuất cho nông dân nâng cao chất lượng, phổ biến về yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng.


Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường