Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
150 tỷ đồng xây dựng khu nuôi trồng thủy sản Chương Mỹ
09 | 06 | 2010
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ.

Với tổng kinh phí 150 tỷ đồng, dự án sẽ chuyển đổi 200ha (168ha thuộc xã Nam Phương Tiến, 17ha thuộc xã Tân Tiến và 15ha thuộc xã Hoàng Văn Thụ) từ trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, với mục tiêu góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân 3 xã. Dự án do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư vào quý III năm 2010.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường