Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiến nghị sửa Luật Thủy sản
12 | 11 | 2010
Cần phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm để có giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản.

Tại hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thủy sản, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, Luật Thủy sản đã đi vào cuộc sống nhưng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Để phát huy hiệu quả, cần bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh hay quy định chưa rõ, không phù hợp hoặc còn thiếu; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập của ngành. Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm để có giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản.

Theo Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT), thực trạng áp dụng Luật Thủy sản về quản lý tàu cá, cơ sở hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản…xuất hiện nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tế nên cần sớm bổ sung, sửa đổi. Việc sửa đổi vẫn đảm tính kế thừa, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật VN.Nông nghiệp Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường