Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chỉ số giá tiêu dùng năm 2006 tăng 6,6%
02 | 09 | 2007
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12-2006 ước tăng 0,5% so với tháng 11. Với mức tăng này, tính chung cả năm 2006 chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,6% (mức tăng của năm 2005 là 8,4%).
Tăng cao nhất trong số 10 nhóm hàng hóa được thống kê chỉ số giá vẫn là lương thực - thực phẩm (7,9%) do giá lương thực tăng quá cao (14,1%) và nhóm hàng hóa có mức tăng thấp nhất là văn hóa - thể thao - giải trí (3,5%).

Những diễn biến trên thị trường thế giới cũng tiếp tục đẩy sự chênh lệch giữa giá vàng và USD tăng thêm khi chỉ riêng trong tháng mười hai, chỉ số giá vàng đã tăng thêm 3,2%, đưa mức tăng cả năm lên đến 27,2%, trong khi chỉ số giá USD trong tháng mười hai vẫn đứng và tính chung cả năm 2006 chỉ tăng 1%.


(Nguồn: Tuổi trẻ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ