Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng cục Hải quan trao giấy chứng nhận ưu tiên cho Minh Phu Seafood Corp và Agifish
25 | 07 | 2011
Chiều ngày 19/7/2011, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công nhận DN ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan. Trong số 9 DN đầu tiên được công nhận ưu tiên có 3 DN đầu tư nước ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, 6 DN Việt Nam.

Đây là những DN hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp công nhệ cao, lọc hóa dầu, xuất nhập khẩu dầu thô, chế biến xuất khẩu thủy sản, nông sản, được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tuân thủ pháp luật, có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Trong 9 DN được cấp giấy ưu tiên đợt này có 3 DN nước ngoài (Nhật Bản và Hàn Quốc); 6 DN Việt Nam, trong đó có 2 DN thủy sản là Minh Phu Seafood Corp và Agifish.

Những DN thuộc diện ưu tiên sẽ được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan; miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng); không thực hiện việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN; thực hiện thủ tục hải quan điện tử 24/24 giờ trong ngày; 7/7 ngày trong tuần; được nộp thuế, áp dụng chế độ hoàn thuế trước, kiểm tra sau; sửa chữa tờ khai, bổ sung hồ sơ hải quan; khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần. 

Nhưng những DN ưu tiên phải thực hiện chế độ báo cáo minh bạch; hoạt động kinh doanh có hiệu quả; thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với tất cả các hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện thủ tục hải quan điện tử; có căn cứ để cơ quan hải quan tin tưởng vào sự tuân thủ pháp luật trong tương lai của DN...

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường