Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản: Sản xuất surimi giảm 18%
12 | 08 | 2011
Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất surimi Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm nay, 7 công ty ở Hokkaido đã sản xuất 10.387 tấn surimi, giảm 18% so với 12.568 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

NK surimi của Nhật Bản cũng giảm trong năm nay. 5 tháng đầu năm 2011, nước này NK 22.650 tấn surimi cá mình thái, giảm so với 25.346 tấn của cùng kỳ năm 2010. NK surimi cá đổng cờ giảm từ 23.088 tấn xuống 17.801 tấn.

5 tháng đầu năm 2011, Nhật Bản cập cảng 48.535 tấn cá minh thái cùng với 10.488 tấn cá thu. 

Tuy nhiên, cuối tháng 5/2011, dự trữ surimi đông lạnh của các công ty tăng mạnh so với năm ngoái. Dự trữ surimi cá minh thái đông lạnh đạt 20.941 tấn, tăng 74% trong khi dự trữ surimi đông lạnh các loài cá khác đạt 24.085 tấn, tăng 67%.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường