Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề nghị giữ nguyên quy định 86% hàm lượng nước trong cá tra philê đông lạnh xuất khẩu
14 | 09 | 2011
Theo VASEP, quy định về hàm lượng nước thấp hơn hoặc bằng 83% như trong dự thảo của Bộ NN và PTNT về một số biện pháp kiểm soát tăng cường trong kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản XK là chưa có đủ cơ sở về mặt khoa học và luật lệ.

Về mặt khoa học, VASEP cho rằng hàm lượng nước tự nhiên có trong cá tra philê đông lạnh chưa ổn định và biến thiên phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau, như thức ăn và chế độ cho ăn, môi trường sống (tại các khu vực khác nhau, tại mô hình nuôi khác nhau như: đầm, đăng quầng, bè,...). Hiện tại, mới chỉ có các thử nghiệm sơ bộ trên phạm vi hẹp là cá tra chung môi trường sống (thường từ các khu vực gần nhau và chung mô hình nuôi), nguồn gốc giống cũng từ các trại giống nằm gần nhau, thức ăn và chế độ cho ăn tương tự nhau, trọng lượng cá khi thu hoạch cũng tương tự nhau. Do vậy kết quả đưa ra (quy định về hàm lượng nước thấp hơn hoặc bằng 83%) chưa thể đại diện chung cho toàn bộ các sản phẩm cá tra, basa philê đông lạnh của Việt Nam. Các cơ quan chức năng của ngành thủy sản cần phối hợp với các nhà khoa học xây dựng các đề tài nghiên cứu tổng thể với phạm vi và quy mô phù hợp để có được các kết quả phù hợp chung cho toàn bộ các sản phẩm cá tra, basa philê đông lạnh của Việt Nam thì mới đủ cơ sở khoa học để đưa ra mức hàm lượng nước phù hợp.

Trong khi đó, các quy định hiện hành của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế Codex (Codex Stan 165-1989, Codex Stan 166-1989, Codex Stan 190-1995 cho các sản phẩm cá philê, xay, cắt khúc, đông lạnh – mục 8.6 ”Flesh Abnomalities” và Phụ lục A về kiểm tra cảm quan và vật lý) đều quy định hàm lượng nước trong sản phẩm cá trên 86% mới được coi là bất thường.

Qua kết quả kiểm tra hàm lượng nước của NAFIQAD trong thời gian qua cho thấy, có 48% lô hàng có mức hàm lượng nước dao động từ 83% đến 86% và 52% lô hàng có mức hàm lượng nước dưới 83%. Vì vậy, VASEP đề nghị giữ nguyên mức quy định hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra, basa philê đông lạnh XK là 86% như quy định của Quyết định số 2287/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2010, và áp dụng chế độ kiểm tra giảm, trong đó tỷ lệ kiểm tra là 1/10 đối với các DN đăng ký và đạt yêu cầu XK các mặt hàng cá tra philê có hàm lượng nước dưới 84,5% (lộ trình giảm 50% mức chênh lệch giữa 86% và 83%). Sau thời gian một năm sẽ xem xét để áp dụng theo mức mục tiêu 83% cũng như có thể áp dụng sớm hơn khi tình hình thị trường, khả năng sản xuất nguyên liệu có thay đổi phù hợp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và bảo đảm uy tín, nâng cao giá trị thực tế của cá tra philê XK.

Theo VasepBáo cáo phân tích thị trường