Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ: Nhập khẩu tôm giảm
04 | 10 | 2013
Theo Hải quan Mỹ, tháng 7/2013 Mỹ nhập khẩu (NK) 40.184 tấn tôm HLSO và HOSO nguyên liệu đông lạnh, giảm 13,7% so với tháng 7/2012 nhưng tăng 19% so với tháng 6/2013. ASEAN chiếm 70% nguồn cung tôm NK cho Mỹ với 28.012 tấn, Mỹ Latinh chiếm 23% (10.705 tấn) và 3% từ các nguồn cung khác.

Tính chung bảy tháng đầu năm 2013, Mỹ NK 263.478 tấn tôm HLSO và HOSO nguyên liệu đông lạnh, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2012. Ấn Độ là nước có sức tăng trưởng “ấn tượng” nhất trong số các nước cung cấp tôm hàng đầu cho Mỹ. Bảy tháng đầu năm 2013, NK tôm Ấn Độ vào Mỹ tăng 68,7%.

 Lượng nhập khẩu tôm của Mỹ 7 tháng đầu năm 2012 – 2013 (tấn)

Xuất xứ

7 tháng đầu năm 2013

Thị phần (%)

Tăng, giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Thái Lan

46.252

17,6

-36,4

Indonesia

42.446

16,1

-1,4

Ecuador

45.933

17,4

-11,6

Trung Quốc

18.677

7,1

-0,5

Việt Nam

24.515

9,3

+17,8

Mexico

8.042

3,1

-31,3

Ấn Độ

44.417

16,9

+68,7

Malaysia

8.516

3,2

-31,2

Bangladesh

1.532

0,6

-16,2

Guyana

5.734

2,2

-15,0

Honduras

2.350

0,9

-23,6

Peru

5.936

2,3

+9,0

Nicaragua

1.574

0,6

-18,9

Venezuela

767

0,3

-55,6

43 nước khác

6.787

2,6

-6,5

Tổng

263.478

100

-7,8

Nguồn: VASEPBáo cáo phân tích thị trường