Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm nhập khẩu vào Nhật Bản tăng mạnh
25 | 10 | 2013
Theo Hải quan Nhật Bản, tháng 8/2013 nước này nhập khẩu 14.337 tấn tôm nguyên liệu đông lạnh HLSO và HOSO, trị giá 15.852 triệu yên CIF (khoảng 162,1 triệu USD), tăng 1% về khối lượng và giá trị so với tháng 7/2013; so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 10% về khối lượng nhưng tăng 24% về giá trị CIF.

Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.106 yên (khoảng 11.30 USD)/kg. Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, Nhật Bản nhập khẩu 105.140 tấn tôm nguyên liệu đông lạnh HLSO và HOSO, trị giá 108.267 triệu yên CIF (khoảng 1.123,9 triệu USD), giảm 4% về khối lượng nhưng tăng 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.089 yên (11,14 USD)/kg.

Đối với sản phẩm chế biến, tháng 8/2013, Nhật Bản nhập khẩu trên 5.834 tấn tôm chín, chế biến đông lạnh/ướp đá, trị giá 6.356 triệu yên CIF (khoảng 65 triệu USD), giảm 14% về khối lượng nhưng tăng 15% về giá trị so với tháng 8/2012. Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, Nhật Bản nhập khẩu 48.943 tấn tôm chế biến các loại, trị giá 48.198 triệu yên CIF (khoảng 500,4 triệu USD), tương đương về khối lượng nhưng tăng 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình 985 yên (10,22 USD)/kg.

Như vậy, Nhật Bản nhập khẩu tổng cộng 154.083 tấn tôm các loại trong 8 tháng đầu năm 2013, trị giá 156.466 triệu yên (khoảng 1.624 triệu USD).

(Nguồn: VASEP)Báo cáo phân tích thị trường