Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mêxicô hỗ trợ tài chính cho người nuôi tôm chịu thiệt hại từ bệnh dịch
15 | 10 | 2013
Mêxicô đã chi ra 90 triệu peso (6,8 triệu USD) nhằm hỗ trợ người nuôi trong nước chịu ảnh hưởng từ Hội chứng tôm chết sớm (EMS).
Trang UniradioInforma cho biết một ủy ban tư vấn quốc gia sẽ được thành lập nhằm hỗ trợ quản lý nuôi trồng thủy sản và điều phối các hoạt động hỗ trợ người nuôi tôm. Việc thành lập ủy ban tư vấn quốc gia sẽ gia tăng sức mạnh cho chuỗi giá trị, từ công đoạn sản xuất giống tới tiếp thị, cũng như kết nối những hoạt động này với các nhà khoa học và nghiên cứu.
 
Theo Mark Bucio Mujica, quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Lương thực Mêxicô (SAGARPA), Chính phủ Mêxicô đã đầu tư 15 triệu peso để thành lập một cơ sở thí nghiệm sản xuất tôm giống và một trại nuôi thử nghiệm nhằm thúc đẩy sản xuất tôm ở vùng Tây Bắc nhờ việc tạo ra nhiều loài kháng bệnh hơn và giúp mở rộng nuôi nhiều loài thủy sản khác.
 
Trong đề án phục hồi ngành nuôi trồng thủy sản, Cục quản lý Vệ sinh, An toàn và Chất lượng Thực phẩm Mêxicô (SENASICA) sẽ hỗ trợ các cơ sở thí nghiệm đẩy mạnh sản xuất con giống với chất lượng di truyền cao, dự kiến sẽ có vào đầu năm sau. Ủy ban cũng thành lập quỹ bảo hiểm cho người nuôi trồng thủy sản cũng như đưa ra cơ chế thúc đẩy bảo hiểm trong ngành.
 
(Nguồn: Intrafish/Vietfish)
 


Báo cáo phân tích thị trường