Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển khai Nghị định 202/2013/NĐ-CP: Phân bón giả sẽ giảm mạnh
14 | 03 | 2014
Nghị định số 202/2013/NÐ-CP quy định về quản lý phân bón chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2014. Đây được kỳ vọng là cơ sở pháp lý quan trọng để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón đi vào nề nếp, đặc biệt là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên thị trường.

Đối với Nghị định 202, Bộ Công thương dự định sẽ triển khai 2 thông tư. Thông tư thứ nhất sẽ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 202, thông tư thứ hai sẽ quy định chi tiết về các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nghị định 202. 

Về Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 202 sẽ bao gồm một số điểm sau: Thứ nhất là điều kiện về sản xuất phân bón, thứ hai là điều kiện kinh doanh phân bón, thứ ba là điều kiện nhập khẩu phân bón và thứ tư là các điều kiện về công bố các phòng thí nghiệm đủ điều kiện để phân tích phân bón. 
 
Đối với Thông tư quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của phân bón, Bộ Công thương được giao trách nhiệm quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật của phân vô cơ. Về vấn đề này, Bộ Công thương hiện đang gấp rút hoàn chỉnh dự thảo lần thứ nhất, dự kiến hết tháng 2 này hoặc giữa tháng 3 tới, Bộ Công thương sẽ ban hành thông tư này để sớm đưa các quy định của Nghị định 202 vào cuộc sống.
 


VINANET
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ