Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đưa ra 50 hạng mục chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông nghiệp trong năm 2014
07 | 05 | 2014
Tiếp theo loạt bài viết về chính sách nông nghiệp Trung Quốc, chúng tôi xin giới thiệu về “Các chính sách đẩy mạnh cải cách nông thôn, hỗ trợ sản xuất lương thực và tăng thu nhập của người nông dân năm 2014” được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố cách đây chưa lâu. Các chính sách với hơn 50 hạng mục về khuyến khích hỗ trợ, nổi bật là hỗ trợ trực tiếp đối với người trồng lương thực, hỗ trợ về máy móc nông nghiệp, khen thưởng đối với các địa phương có sản lượng lương thực lớn.

Trong đó, các khoản kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lương thực, hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ tổng hợp vật tư nông nghiệp và mua sắm máy móc sản xuất nông nghiệp vào khoảng 160 tỷ Nhân Dân Tệ (tương đương khoảng 26 tỷ USD). 

 
Trong năm 2014, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nông dân trồng lương thực và hỗ trợ tổng hợp vật tư nông nghiệp. Tính đến hết tháng 1/2014, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ trước cho các tỉnh (thành phố) trong cả nước 15,1 tỷ Nhân Dân Tệ (NDT) tiền hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lương thực và 10,71 tỷ NDT tiền hỗ trợ tổng hợp vật tư nông nghiệp. 
 
Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, hàng năm chính phủ Trung Quốc còn thực hiện chính sách khen thưởng đối với các địa phương có sản lượng lương thực lớn trên cả nước, trong năm 2013 chính phủ Trung Quốc đã chi khoảng 32 tỷ NDT tiền khen thưởng loại này và sẽ tiếp tục tăng cường & mở rộng phạm vi khen thưởng trong năm 2014. Cùng với đó, hỗ trợ dành cho khen thưởng đối với các địa phương có sản lượng thịt lợn lớn trong năm 2014 được dự kiến sẽ vào khoảng 3,5 tỷ NDT, tương đương với mức khen thưởng của năm 2013.
 
Như vậy, các hạng mục hỗ trợ kể trên (Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lương thực, hỗ trợ giống cây trồng, hỗ trợ tổng hợp vật tư nông nghiệp và mua sắm máy móc sản xuất nông nghiệp, khen thưởng đối với các địa phương có sản lượng lương thực lớn) đã chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng kinh phí 200 tỷ hỗ trợ nông nghiệp của Trung Quốc trong năm 2014 (tương đương khoảng 32,5 tỷ USD). 
 
Nguồn: Website Vật tư nông nghiệp Phương bắc    http://www.bfnz.cn/nyxw/nyzc/18371.html
 


Báo cáo phân tích thị trường