Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lịch trình xuất hàng gạo tại cảng Sài Gòn cập nhật ngày 1/11
02 | 11 | 2016
Bảng dưới đây là lịch trình xuất hàng gạo tại cảng Sài Gòn, cảng lớn nhất Việt Nam đặt tại sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tàu Lượng (tấn) Điểm đến
Leonor 29,000 Cuba
Lydia 29,000 Cuba
Arosa 26,000 Tây Phi
VNS Pearl 21,200 Philipines
VNS Ocean 11,200 Philipines
Quang Minh Star 8,400 Philipines
Vân Đồn Ace 6,600 Philipines
Đông Phong 6,600 Philipines
Sông Ngân 5,900 Philipines
An Thịnh Phú 5,700 Philipines
Eastern Opal 5,100 Hàn Quốc
My Hng 5,000 Philipines
Đông An Queen 4,800 Philipines
Quang Minh 9 4,000 Philipines
Thái Hà 3,800 Philipines
Quang Minh 6 3,800 Philipines
Hải Hà 3,800 Philipines
TOTAL 179,900  

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường