Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường nửa cuối tháng 10 của Brazil khớp với dự đoán của thị trường
17 | 11 | 2016
Các nhà sản xuất đường tại khu vực trung nam Brazil đã sản xuất 2,05 triệu tấn đường trong nửa cuối tháng 10, giảm nhẹ so với sản lượng nửa đầu tháng 10 nhưng khớp với dự đoán của thị trường.

Trong nửa cuối tháng 10, các công ty đường của Brazil đã nghiền 31,75 triệu tấn mía, so với 32 triệu tấn trong nửa đầu tháng, theo số liệu công bố bởi Unica hôm 16/11. Sản lượng ethanol giảm từ 1,4 tỷ lít xuống còn 1,3 tỷ lít.

Ước tính thị trường dao động từ 30 – 31,7 triệu tấn mía và sản lượng đường dao động từ 1,9 – 2,08 triệu tấn trong nửa cuối tháng 10.

Unica xác nhận giảm năng suất mía tại khu vực sản xuất chính của Brazil do khô hạn kéo dài và sương giá xảy ra hồi đầu năm 2016. Ước tính của Trung tâm công nghệ mía cho rằng năng suất mía tháng 10 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của trung tâm này, 55 nhà máy đã hoàn thành hoạt động nghiền cho niên vụ kết thúc vào cuối tháng 10, so với chỉ 18 nhà máy trong năm ngoái do mưa kéo dài làm giảm hoạt động chế biến.

Unica cho biết hơn 40 nhà máy đã hoàn thành thu hoạch trong nửa đầu tháng 11 và hầu hết các nhà phân tích cho rằng vụ thu hoạch tại khu vực Trung Nam Brazil sẽ kết thúc vào đầu tháng 12, là một thời gian vụ sản xuất kéo dài hơn thông thường.

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường