Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng tích cực cho ngành protein động vật tại châu Á năm 2018
02 | 01 | 2018
Ngành chế biến thịt tại châu Á có những tiến triển rõ rệt trong năm 2017 và dưới đây là những khuynh hướng mà Asian Agribiz dự báo cho năm 2018. Ứng dụng công nghệ sẽ tiếp tục tạo động lực cho chế biến thịt, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tính hiệu quả và tính đồng nhất. Trong từng ngành, Asian Agribiz dự báo như sau:

Thịt tươi – Thịt ướp lạnh sẽ là một tiêu chuẩn “tươi” mới khi người tiêu dùng chuyển dịch sang thịt chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm và theo từng bộ phận cụ thể. Đồng thời, tăng trưởng bán lẻ hiện đại cũng giúp tăng nhu cầu đối với thịt ướp lạnh.

Thịt đông lạnh – An toàn thực phẩm đang thu hút được sự chú ý trên phạm vi toàn cầu và ngành thịt đang tìm nhiều cách để xử lý tốt hơn và giữ thịt đông lạnh an toàn hơn, tươi hơn. Luồng thương mại thịt đông lạnh lớn tại khu vực châu Á đang chủ yếu là nhập khẩu, phần lớn trong đó được sử dụng làm đầu vào cho chế biến thịt.

Thịt chế biến – Tiến bộ trong giai tăng giá trị các mặt hàng thịt được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2018, với đầu vào đa dạng hơn và chất lượng tốt hơn. Khuynh hướng này đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về tính tiện lợi và sản phẩm cao cấp.

Thịt sấy – Nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp như giăm bông, salami và thịt sấy khô được dự báo tiếp tục tăng trưởng do người tiêu dùng đang dịch chuyển dần lên chuỗi giá trị cao hơn. Dù vẫn chỉ là một phân khúc thị trường nhỏ, nhưng sẽ tăng trưởng tốt khi người tiêu dùng châu Á tăng lựa chọn các sản phẩm protein động vật cao cấp và ngon miệng.

Xúc xích – Các nhà sản xuất đang tăng mở rộng sản xuất xúc xích. Trong số tất cả các sản phẩm thịt chế biến tại châu Á, xúc xích là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Những nhà sản xuất khu vực châu Á đang được dự báo sẽ tăng cường đổi mới để đáp ứng mong muốn của khách hàng.

Thủy sản – Châu Á đang ngày càng tăng sản xuất thủy sản và do các kỹ thuật nuôi trồng lẫn năng suất đều được cải thiện, ngành công nghiệp chế biến cũng ngày càng ứng dụng công nghệ cao. Các sản phẩm thủy sản ăn liền đang có động lực tăng trưởng ngày càng mạnh tại châu Á, nhờ tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh với thu nhập khả dụng ngày càng tăng và những thay đổi trong lối sống.

Theo Asian Agribiz (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường