Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu thủy sản Na Uy trong năm 2017
11 | 01 | 2018
Dữ liệu của Seafood Source từ Tổng cục Thống kê Na Uy cho thấy tăng trưởng mạnh cả về lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản từ Na Uy sang Trung Quốc trong năm 2017.

Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản từ Na Uy sang Trung Quốc tăng 26,4% về lượng, chạm mốc 181.062 tấn trong năm 2017, tương đương tăng 49.944 tấn so với năm 2016.

Về giá trị, tăng trưởng xuất khẩu thủy sản từ Na Uy sang Trung Quốc năm 2017 tăng 25,1%, đạt tổng cộng 410 triệu USD.

Trung Quốc chiếm tỷ trọng 6,9% trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản Na Uy trong năm 2017, tăng từ mức 5,8% trong năm 2016. Sự tăng trưởng này có phần đóng góp lớn của việc hai nước ký thỏa thuận thương mại song phương vào tháng 4/2017.

Theo Seafood Source (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường