Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cập nhật dự báo cân bằng cung – cầu đường thế giới
05 | 05 | 2018
Markets Extra của Agrimoney đang tập hợp các ước tính mà các nhà bình luận thị trường hàng đầu đưa ra về cân bằng cung – cầu thế giới cho năm 2017-18 và 2018-19.

Cần chú ý là rất khó so sánh các ước tính này do sự khác nhau về cách tính niên vụ của các nhà phân tích, ví dụ Tổ chức đường quốc tế lấy niên vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau, trong khi nhiều tổ chức khác lấy các niên vụ tại địa phương làm cơ sở tính toán. Hơn nữa, một số nhà bình luận tính lượng dựa trên đường thô, một số tính lượng dựa trên đường trắng, và một số sử dụng cái gọi là “tel quell” là đầu ra bất kỳ của ngành này.

Ngoài ra, đối với nhiều nhà phân tích, sự thay đổi tồn kho không phải chỉ tính từ chênh lệch giữa sản xuất và tiêu dùng, mà với một số phân tích còn tính đến yếu tố thất thoát.

Dự báo cân bằng cung – cầu 2018-19

 

Sản xuất

Tiêu dùng

Cân bằng

Ngày dự báo

Green Pool

193,77 triệu tấn

185,72 triệu tấn

+6,55 triệu tấn

3/5/2018

JP Morgan

   

+3,8 triệu tấn

30/4/2018

Datagro

   

+7,6 triệu tấn

24/4/2018

FO Licht

192,7 triệu tấn

186,6 triệu tấn

+5 triệu tấn

9/4/2018

Rabobank

   

+4,4 triệu tấn

3/4/2018

Green Pool

   

+5,947 triệu tấn

26/3/2018

Societe Generale

181,322 triệu tấn

175,823 triệu tấn

+4,788 triệu tấn

8/3/2018

Abares

186 triệu tấn

186 triệu tấn

+100.000 tấn

6/3/2018

Reuters poll

   

+5 triệu tấn

2/2/2018

 

Dự báo cân bằng cung – cầu đường thế giới, 2017-18

 

Sản xuất

Tiêu dùng

Cân bằng

Ngày

Green Pool

202,06 triệu tấn

182,69 triệu tấn

+18,371 triệu tấn

3/5/2018

JP Morgan

   

+14,6 triệu tấn

30/4/2018

Datagro

   

+10,8 triệu tấn

24/4/2018

FO Licht

194,1 triệu tấn

183,6 triệu tấn

+7,7 triệu tấn

9/4/2018

Rabobank

   

+7,6 triệu tấn

3/4/2018

Green Pool

   

+14,869 triệu tấn

26/3/2018

Societe Generale

185,207 triệu tấn

173,258 triệu tấn

+11,238 triệu tấn

8/3/2018

Abares

190 triệu tấn

185 triệu tấn

+4,8 triệu tấn

6/3/2018

ISO

178,698 triệu tấn

173,545 triệu tấn

+5,15 triệu tấn

1/3/2018

INTL FC Stone

   

+3,6 triệu tấn

2/2/2018

Reuters poll

   

+8,2 triệu tấn

2/2/2018

USDA

184,949 triệu tấn

174,223 triệu

+1,787 triệu tấn

17/11/2017

INTL FC Stone

   

+2,8 triệu tấn

9/11/2017

Theo Agrimoney (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ