Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình sinh trưởng của lúa (tuần 4 tháng 6/2019)
01 | 07 | 2019
Theo Cục Bảo vệ thực vật, tình hình sinh trưởng của lúa trong tuần 4 của tháng 6/2019 (từ ngày 21/6/2019 đến ngày 27/6/2019) cụ thể như sau:

Tại các tỉnh Bắc bộ

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

  Mạ mùa

5 lá- cấy

32.889

- Lúa mùa, lúa mùa sớm

Cấy, hồi xanh đẻ nhánh

234.184

Tại các tỉnh Bắc Trung bộ

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

- Lúa Hè Thu

 

 

Lúa gieo, cấy

Gieo/cấy-BRHX- ĐNR-ĐC- LĐ

263.991

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

 Diện tích (ha)

- Cây lúa:

 

284.783

Lúa Xuân hè (Bình Định)

Ngậm sữa, chín

10.059

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ:

Lúa Hè thu sớm

Đẻ nhánh, đòng trỗ

50.545

Lúa Hè thu CV

Đẻ nhánh

95.745

Lúa Hè thu muộn

Gieo sạ, mạ

54.991

Các tỉnh Tây Nguyên:

Lúa Mùa sớm

Đẻ nhánh, đòng trỗ

7.000

Lúa Mùa CV

Đẻ nhánh

36.694

Lúa Mùa muộn

Gieo sạ, mạ

29.749

Các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Cây  trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Lúa Hè Thu

 

1.625.948

 

Mạ

150.261

 

Đẻ nhánh

425.324

 

Đòng trỗ

387.271

 

Chín

314.221

 

Thu  hoạch

348.871

Lúa Thu Đông

 

223.754

 

Mạ

124.753

 

Đẻ nhánh

21.449

 

Đòng trỗ

32.852

(Theo Cục Bảo vệ thực vật)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ