Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường Trung Quốc tăng
04 | 07 | 2007
Sản lượng đường thô của Trung Quốc trong vụ 2007/2008 sẽ tăng lên 12,95 triệu tấn, so với 12,62 triệu tấn vụ trước do giá đường cao đã thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích trồng mía và củ cải đường.
Đây là dự báo mới nhất của Tùy viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ở Bắc Kinh.

Sản lượng đường mía vụ 2007/2008 của Trung Quốc cũng dự kiến tăng 2% so với vụ 2006 lên 11,5 triệu tấn. Còn sản lượng đường củ cải tăng lên 1,45 triệu tấn vụ 2007/2008, so với 1,38 triệu tấn niên vụ trước đó.

Mức tiêu thụ đường tự nhiên trong vụ 2007/2008 ước tính tăng 7% so với vụ trước, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng trong các ngành chế biến thực phẩm và đồ uống

Nguồn tin: VNeconomy

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ