Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sugar production up a sweet 49 percent
14 | 06 | 2007
Sugar production up a sweet 49 percent: Most sugar plants nationwide have finished their production for this year’s sugarcane season
The plants produced a total of 1.12 million tonnes of sugar this year, up 49 percent compared to last season.

They also exported 5,000 tonnes of refined sugar worth about 2 million USD so far this year, accounting for 33 percent of this year’s target

Vietnam News Agency

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ