Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020
29 | 06 | 2007
Ngày 5 tháng 6 năm 2007, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN Phê duyệt Quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020

Theo Quyết định trên, chương trình phát triển rau quả và hoa cây cảnh tiếp tục triển khai trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện khí hậu, sinh thái đa dạng của các vùng. Kết hợp cải tạo vườn tạp, thâm canh vườn cây hiện có với trồng mới theo hướng sản xuất chuyên canh, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường. Tập trung phát triển các loại cây ăn quả có lợi thế cạnh tranh, cây chủ lực phục vụ xuất khẩu như: chuối, dứa, nhãn, thanh long, xoài, bưởi, vải, vú sữa... Gắn sản xuất với thị trường, đẩy mạnh sản xuất và chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đối với rau quả và hoa cây cảnh cần chú trọng đến thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật; còn đối với hồ tiêu cần chú trọng đến thị trường Châu Âu.

Các chỉ tiêu phát triển:

a/ Diện tích, sản lượng đến năm 2010:

- Cây ăn quả: diện tích: 1,0 triệu ha; sản lượng: 10 triệu tấn;

Trong đó diện tích cây ăn quả chủ lực xuất khẩu khoảng 255 ngàn ha.

- Rau: diện tích: 700 ngàn ha; sản lượng: 14 triệu tấn;

Trong đó: rau an toàn và rau công nghệ cao khoảng 100 ngàn ha.

- Hồ tiêu: diện tích: 50 ngàn ha; sản lượng: 120 ngàn tấn.

- Hoa cây cảnh: diện tích: 15 ngàn ha; sản lượng: 6,3 tỷ cảnh.

b/ Kim ngạch xuất khẩu:

Phấn đấu đến năm 2010 tổng kim ngạch xuất khẩu rau hoa quả các loại đạt đạt 760 triệu USD/năm, đến năm 2020 đạt 1,2 tỷ USD/năm.

Quyết định cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu về quy hoạch, khoa học công nghệ, khuyến nông, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, các chính sách hỗ trợ.

Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan, các UBND tỉnh, thành phố triển khai quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh theo Quyết định này.

Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020Nguồn tin: Agroviet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ