Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cơ sở sản xuất muối iốt phải tự công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường
30 | 06 | 2007
Nghị định số 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn. Trong Nghị định đã quy định về điều kiện sản xuất muối iốt và bảo đảm chất lượng muối iốt cho người ăn; quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng muối iốt cho người ăn và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngàng Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp, các tổ chức xã hội và nhân dân công tác trong công tác phòng, chống các rối loạn do thiếu iốt.

Muối iốt là muối thường có trộn Kali Iodate (KIO3) theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Muối iốt giả là muối thường hoặc muối không đủ thành phần Kali Iondate (KIO3) theo tiêu chuẩn nhưng được đóng gói, nhãn, mác của muối iốt.

Bộ Y tế phải có trách nhiệm: Ban hành tiều chuẩn về chất lượng Kali Iondate (KIO3) được sử dụng để trộn muối iốt; Ban hành tiêu chuẩn về hàm lượng iốt trong muối iốt; Ban hành tỉêu chuẩn về cơ sở sản xuất và phương tiện vận chuyển muối iốt; Hướng dẫn những người vì nguyên nhân bệnh lý mà không được ăn muối iốt; Kiểm tra chất lượng muối iốt; Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác kiểm nghiệm muối iốt; Phối hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân sử dụng muối iốt.

Bộ NN&PTNT có trách nhiệm: Quy hoạch mạng lưới sản xuất muối iốt trong phạm vi cả nước; Quy định việc sản xuất muối thường.. Bộ Thương mại có trách nhiệm quản lý các hoạt động lưu thông muối thường và muối iốt trên thị trường. Bộ VH-TT có trách nhiệm tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng muối iốt và ảnh hưởng của thiếu iốt đối với sức khoẻ của người dân...

Nghị định qui định các hành vi bị nghiêm cấm: sản xuất, lưu thông, buôn bán muối iốt giả, muối iốt không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quy định.

 Điều kiện đối với cơ sở sản xuất muối iốt: Địa điểm sản xuất muối iốt phải đảm bảo vệ sinh và xa môi trường độc hại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.. Nhà xưởng, kho tàng phải được xây dựng bảo đảm cao ráo, sạch sẽ, thông thoáng, có hệ thống thoát nước thải bảo đảm vệ sinh môi trường, nền nhà kho phải được láng xi măng hoặc lát gạch men, sàn của xưởng chế biến phải lát gạch men và được bố trí liên hoàn từ kho chứa nguyên liệu, khu đặt thiết bị trộn muối iốt đến kho thành phẩm. Phòng kiểm nghiệm phải được trang trí đủ dụng cụ, hóa chất để định lượng iốt. Muối iốt trước khi được lưu thông trên thị trường phải được cơ sở sản xuất tự công bố tiêu chuẩn chất lượng có đủ hàm lượng iốt trong muối theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo chất lượng muối iốt theo tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố.Nguồn tin: www.chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ