Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam đầu tư sản xuất, chế biến cao su tại Lào
07 | 07 | 2007
Sau khi triển khai dự án tại tỉnh Chămpaxắc của Lào, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lại tiếp tục thực hiện dự án trồng cây cao su và cây công nghiệp tại tỉnh Xavẳnnakhệt ở miền Trung nước này.

Trong năm nay, công ty cổ phần Quasa-Geruco thuộc tập đoàn sẽ trồng 1.000ha cây cao su và 700ha cây keo lai tai tượng tại hai huyện Mườngphìn và Xêpôn của tỉnh này. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2009 công ty Quasa-Geruco sẽ trồng thêm 4.900ha cây cao su và 3.600ha cây công nghiệp tại Xavẳnnakhệt.

Giám đốc Lê Thanh Hưng cho biết công ty cũng đã đầu tư thành lập vườn ươm, xây dựng gần 50km đường giao thông, xây dựng một số nhà tái định cư và 2 trường học cho người dân địa phương.

Trong quá trình thực hiện các dự án  trồng cao su tại Lào, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tập trung xây dựng khu công nghiệp sản xuất cao su đồng bộ, từ trồng và khai thác diện tích cây cao su, đến chế biến mủ cao su và cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đầu tư phát triển ngành dịch vụ và cơ sở hạ tầng tại địa bàn triển khai dự án. Tại Chămpaxắc, dự án trồng cao su của tập đoàn đã tạo việc làm cho 90% cư dân địa phươngNguồn tin: www.chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường