Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất nhập khẩu của An Giang 7 tháng đầu năm 2007
02 | 08 | 2007
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 ước đạt gần 52 triệu USD bằng 80% so tháng trước. Cộng dồn 7 tháng năm 2007 kim ngạch đạt 320 triệu USD tăng 34% so cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch năm.
Trong tháng, mặt hàng gạo ước xuất trên 53 ngàn tấn, tương đương kim ngạch đạt gần 16 triệu USD. Giá xuất khẩu hiện nay đứng ở mức cao, loại gạo 5% tấm là 302 USD/tấn và loại gạo 25% tấm là 283 - 285 USD/tấn. Mặt hàng thủy sản ước xuất gần 10 ngàn tấn tương đương kim ngạch 30 triệu USD, tăng 4,2% so tháng trước. Giá xuất trực tiếp bình quân 7 tháng đầu năm 2007 là 2,75USD/tấn cao hơn 0,21cent/kg so cùng kỳ.
Ngoài ra, trong tháng 7, mặt hàng rau quả xuất được 850 tấn, kim ngạch 672 ngàn USD, bằng 91,3% về lượng so tháng trước. Hàng may mặc ước xuất 515 ngàn sản phẩm tăng 10% so tháng trước. Cộng dồn 7 tháng xuất 3,21 triệu sản phẩm tương đương kim ngạch trên 9,6 triệu USD, tăng 42% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so cùng kỳ.
Một số mặt hàng xuất khẩu khác 7 tháng đầu năm 2007 đều có kim ngạch xuất khá cao như: mì ăn liền 663 ngàn USD, giày dép 385 ngàn USD, sắt thép 7,1 triệu USD, tơ xe 1,5 triệu USD, …. và một số mặt hàng khác xuất sang thị trường Campuchia đạt kim ngạch khoảng 13 triệu USD.
Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đạt 28,6 triệu USD tăng 6% so cùng kỳ với các mặt hàng: hoá chất 1.194 tấn, thuốc trừ sâu 3.468 tấn, nguyên VL hàng may mặc: 7,1 triệu USD


Nguồn tin: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường