Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ tăng hạn ngạch nhập khẩu đường
06 | 08 | 2007
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với đường đặc sản trong năm tài khoá 2007 thêm 20000 tấn (tấn ngắn), quy thô nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt do nhu cầu gia tăng về những sản phẩm hữu cơ

Mức tăng thêm này sẽ đưa hạn ngạch nhập khẩu đường đặc sản trong năm 2007 lên 80.406 tấn ngắn quy thô (STRV). Theo luật định, USDA sẽ phải xem xét tình trạng thâm hụt trong nước để điều chỉnh lượng nhập khẩu.

USDA cho biết sẽ không có thay đổi nào lớn về khối lượng phân bổ hạn ngạch chung trong năm tài khoá 2007. Tổng lượng phân bổ hiện nay là 8,75 triệu STRV.

Được biết, chương trình đường đòi hỏi USDA phải điều chỉnh cung cầu bằng cách dự đoán khối lượng sản phẩm trên thị trường. Mỗi năm. USDA trừ lượng nhập khẩu theo các thoả thuận thương mại, phần còn lại do các nhà sản xuất trong nước cung ứng hoặc trên tổng lượng phân bổ. USDA cũng cho biết sẽ phân bổ lượng đường kinh doanh trong năm tài khoá 2008 bắt đầu từ 1/10. Khối lượng phân bổ trong năm 2008 sẽ được nêu ra sau khi WASDA tháng 8 ban hành ngày 10/8 tới.Nguồn tin: Reuter
Báo cáo phân tích thị trường